Здравейте, приятели!

На около 70 км. от София се намира ждрелото на река Ерма до Трън, доста посещавано и един от 100-те национални туристически обекта . Невероятно красиво място, изпълнено с малки водопади, оформени скали, мостче, врязани в скалата тунели и водни прагове.

Изключителен привърженик съм на легендите, тъй като развиват въображението и допринасят за въздействието на дадено място. Ето и най – известната легенда за Ерма.

Как се е образувало ждрелото? – Имало някога двама влюбени – момичето било от много богато семейство, а момчето било много бедно. За нещастие майката на момичето била против тяхната истинска любов и когато избягали за да бъдат заедно, нейните клетви ги застигнали, планината се разцепила на две, а те останали разделени на двата бряга завинаги. Столетия скалите плачели, а от техните сълзи на нещастна любов се родили водите на река Ерма.

Избрахме мястото за снимки заради божествената му красота и атмосферата, която създава там, а прекрасната Люси се представи изключително смело, като един истински професионален модел. Имахме и жертва – срязано ходило от камък в реката, Вили ходеше трудно седмица – две. Важен винаги е бил резултатът и той не е никак лош, а?

Hi Guys,

Trun Gorge of Erma river is about 70km away from Sofia, pretty busy place and one of The 100 National Tourist Sites. It’s an incredibly beautiful place, filled with small waterfalls, shaped rocks, wooden bridges, tunnels inside of the rocks and water thresholds.

There’s a famous tale about Erma, which I will share with you, because I believe tales and legend develop the imagination and contribute to the vibe of such places.

How was the gorge formed? – Once upon a time two youth fell in love. The girl was from very rich family, but the boy was poor. Unfortunately the girl’s mother was against their love and when they escaped to be together, she cursed them, the mountain split in two and they remained divided on the two banks forever. For centuries rocks cried, and their tears of unhappy love born River Gorge.

We chose the place for our photo shoot, because of the divine beauty and the unique atmosphere the place offers. Lusi – our beautiful model performed extremely bravely, like a true professional. We had a victim – Vili cut his foot on a river stone, so he had difficulties walking for a week or two. The outcome is what matters and it came out pretty good!

Fashion, blog, Модна, Портретна, фотография, драгоманското, блато

Fashion, blog, Модна, Портретна, фотография

Fashion, blog, Модна, Портретна, фотография,

Fashion, blog, Модна, Портретна, фотография,

Fashion, blog, Модна, Портретна, фотография

Style: Yana Topalova

Model: Ludmila Kostadinova